VOETBALSCOREBORD.NL
                                                                                                                  by D&K electronics bv


                                                     Warranty
|    Home     |     Products     |     News     |    Downloads     |     References     |     Construction     |    Contact    |
Garantie Indoor / Outdoor scoreborden: 5 jaar op materialen en onderdelen.

Garantie bepalingen:

Onze producten zijn van zeer hoge kwaliteit en met uiterste zorg geproduceerd. Deze worden daarom geacht om vele jaren te moeten voldoen aan uw eisen.
Moet er desondanks aanspraak op garantie worden gemaakt, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing:

1- Bij reparatie ten gevolge van het defect raken van onze scoreborden binnen 60 maanden**, gerekend vanaf de datum van aankoop, wordt het apparaat gratis hersteld.
2- Behalve tot het nakomen van deze garantieplicht zullen wij nimmer verder jegens koper aansprakelijk zijn.
3- Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij
uitsluitend gehouden tot nakomen van onze garantie
verplichtingen binnen Nederland volgens Nederlands recht.
4- Het defecte apparaat (of onderdeel) dient op kosten van de koper bij onze werkplaats te worden aangeleverd en weer opgehaald. (evt. verzendkosten voor koper)
5- Reiskosten om een defect apparaat ter plaatse te repareren vallen niet onder de garantie, tenzij uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen.
De Garantie vervalt indien:

* De apparaatnummers zijn verwijderd, beschadigd of gewijzigd.
* Wijzigingen in het apparaat zijn aangebracht.
* Het defect is ontstaan door ondeskundig repareren door koper of derde.
* Op verzoek, de gedateerde factuur/koopbon niet kan worden getoond.
   (rechtstreeks bij ons aangeschafte scoreborden worden bij ons geregistreerd)
* Garantiebewijs of aankoopbewijs gewijzigd is (doorhalingen etc.)
* Beschadigingen zijn ontstaan ten gevolge van onoordeelkundig gebruik
   (aansluiting op een verkeerde voltage, aansluiting op een verkeerd stopcontact anders
   dan 230V~)
* Beschadigingen zijn ontstaan door blikseminslag of andere natuurrampen.

Onderdelen van rubber, glas en andere licht kwetsbare onderdelen vallen nimmer onder enige garantie en komen niet voor breukvergoedingen in aanmerking.

Deze voorwaarden gelden voor produkten die aangekocht zijn na datum 01-04-2007.

** Voor afstandsbedieningen, uurwerken, LED displays, inbouwsets en eventuele speciale aanpassingen/toevoegingen geldt een garantie van 24 maanden.
Onze scoreborden gaan op basis van ervaring uit het verleden gemiddeld minimaal 20 jaar of langer mee !


Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Rivierenland onder nummer: 10027378
Copyright 2019    |    Designed by D&K    |    Legal statement